Förebyggande service

All mekanisk utrustning kräver underhåll. Kan man utföra det planlagt och väl förberett så är det den bästa försäkringen för företagets kapacitet. Vi erbjuder våra kunder såväl serviceprogram som serviceavtal. Tillsammans diskuterar vi förutsättningarna och kommer fram till en gemensam plan som passar båda parter – och den maskinella utrustningen.