Processoptimering

Varför producerar vi inte mer än vi gör? Vi har inte tid med underhåll av våra maskiner!

Framgången ligger i förbättringsprocessen!

Under årens lopp har vi på många platser sett hur en redan väl utvecklad förpackningsprocess kan optimeras ytterligare genom ett fokuserat arbete kring maskiners mekaniska tillstånd, arbetsrutiner och förebyggande underhåll.

Ingen verksamhet är så bra att den inte kan göras bättre, men tyvärr tar det tid och resurser i anspråk, vilket ofta är en bristvara ute i verksamheten.

Här kan Agenturum bidra på ett effektivt sätt. Våra tekniker genomför ett fokuserat arbete som dokumenteras i detalj med ett förbättringsunderlag som resultat.

Kontakta oss, så berättar vi mer om våra arbetsmetoder när det gäller processoptimering. Tel 0730-81 88 00 info@agenturum.se