Service

Även de bästa maskiner behöver service och underhåll regelbundet för att prestera på topp. Med egna tekniker erbjuder vi både akut service och förebyggande service genom kundanpassade serviceavtal till alla våra maskiner. Våra tekniker genomgår regelbunden vidareutbildning hos våra leverantörer.
Kontakta oss gärna för mer information! Tel 0730-81 88 00 info@agenturum.se

Förebyggande service

All mekanisk utrustning kräver underhåll. Kan man utföra det planlagt och väl förberett så är det den bästa försäkringen för företagets kapacitet. Vi erbjuder våra kunder såväl serviceprogram som serviceavtal. Tillsammans diskuterar vi förutsättningarna och kommer fram till en gemensam plan som passar båda parter – och den maskinella utrustningen.

Akut service

Skulle olyckan vara framme så att ett produktionsstillestånd uppstår, finns vi här för att hjälpa till. Vi har både lokala tekniker och tillgång till våra leverantörers tekniker för att minimera produktionsbortfall. På nyare maskiner kan man även genomföra en fjärranslutning till maskinen för att säkerställa att mjukvaran håller senaste standard.

Serviceinformation

Här hittar du pdf-filer med aktuell service- och uppgraderingsinformation.