Akut service

Skulle olyckan vara framme så att ett produktionsstillestånd uppstår, finns vi här för att hjälpa till. Vi har både lokala tekniker och tillgång till våra leverantörers tekniker för att minimera produktionsbortfall. På nyare maskiner kan man även genomföra en fjärranslutning till maskinen för att säkerställa att mjukvaran håller senaste standard.